«Ελιά και Ελαιόλαδο»

Η καλλιέργεια της Ελιάς
Η ελιά είναι ένα από τα αρχαιότερα καλλιεργούμενα δέντρα σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς η καλλιέργεια της χρονολογείται τουλάχιστον στα 6000 χρόνια. Σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου αποτελεί τη σημαντικότερη καλλιέργεια από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και το λάδι της ελιάς ήταν πάντα μία από τις βασικότερες τροφές όλων των μεσογειακών λαών. Στην Ελλάδα η ελιά είχε ξεχωριστή θέση από την αρχαιότητα και είχε συνδεθεί με τη διατροφή, τη θρησκεία, την υγεία και την τέχνη.